لیست گزارش کار

نمایش 1 - 25 از 149

نام کاربریتاریخگزارش کار
Hasanzadeh1401/12/16

ثبت فاکتور مدرسه اسما/جیهون نگین/ صندوق تعاون *ریموت اخوان /پارس پردیس *پرینت فایل حق پرست و عارف نژاد * نصب وی پی ان خانم دهمرده *تماس با هواشناسی برای شارژ پنل *

Hasanzadeh1401/12/15

ریموت ارمونتن /اوین ترابر/پارس پردیس/اخوان ترابر *یادگیری رادکلاب*تماس پیگیری از امرا نصب مجدد وی پی ان برای امرا و خانم رحمانی *ثبت و پرینت نامه توکن*پرینت و اسکن برای مهندس

Hasanzadeh1401/12/14

پیگیری از اقای مطلق برای نرم افزار *ریموت سیستم امرا و خانم رحمانی برای وی پی ان *پرینت فایل حق پرست* اسکن فایل برای مهندس و ارسال در اسکایپ*ثبت فاکتور مشاهیر *ثبت و پرینت نامه اقای رعنایی * تست پنل جی سی *ریموت سیستم ارمونتن و اخوان ترابر

Hasanzadeh1401/12/13

ثبتنام سایت پنل پیامکی*ریموت سیستم مشتریان حمل و نقل *تماس با امرا و خانم رحمانی و پیگیری *تماس با مشتریان برای بستن سال مالی *پرینت خانم افشین فر *اسکن مدارک مهندس* تماس برای هدایا نوروز*ساخت اموزش وی پی ان زاهدان

Hasanzadeh1401/12/11

ثبتنام در سایت ارمغان پنل پیامکی * ارسال کد برای خانم نوروزی * اسکن فایل برای مهندس *نصب vpn روی سیستم خانم رحمانی * یادگیری و نصب vpn روی گوشی خودم و مهندس * پیک ارسال هدایا * پیگیری مشتریان کسرا و حمل و نقل *

Hasanzadeh1401/12/10

بسته بندی و ارسال هدایا * تماس با اقای امرا و خانم رحمانی * تماس با مشتریان حمل و نقل جهت واریزی و مشخص کردن تاریخ سال مالی *نصب vpn جی سی تاکسی روی سیستم و گوشی خودم * تماس با مشتریان کسرا و ثبت سرنخ

Hasanzadeh1401/12/09

تماس با مشتریان حمل و نقل برای مشخص کردن تاریخ سال مالی * زدن فاکتور برای مشتریان و ارسال در واتساپ* ارسال کد برای خانم نوروزی * ریموت روی سیستم شرکت پارس پردیس *

Hasanzadeh1401/12/08

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ *تماس با مشتریان حمل و نقل برای واریزی مبلغ * تماس با ضیایی بیمارستان فارابی * اسکن فایل برای مهندس* یادگرفتن و کار با نرم افزار حسیبان

Hasanzadeh1401/12/07

تماس با مشتریان حمل و نقل برای واریزی مبلغ * تماس با ضیایی بیمارستان فارابی * ثبت و پرینت خانم ترشیزی * تماس با مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ در اسمان * پرینت برای اقای عارف نژاد

Hasanzadeh1401/12/04

تماس با مشتریان کسرا و ثبت سرنخ *تماس با مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ در اسمان *تماس با 2020 رفع مشکل اینترنت * تماس با ضیایی برای قرارداد * ریموت سیستم مشتری سلمان ترابر بندر *

Hasanzadeh1401/12/03

تماس با مشتریان کسرا و ثبت سرنخ *تماس با مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ در اسمان * بکاپ گیری از سیستم مشتری صنایع برودتی * ثبت و پرینت نامه های رعنایی * اسکن فاکتور *

Hasanzadeh1401/12/02

ریموت سیستم مشتری اوین ترابر- سلمان ترابر -اباتمیم گیتی – *وارد کردن شماره اعضا در کلاب * تماس با خانم ملکی قرارداد کسرا * تماس با مشتریان کسرا و ثبت سرنخ *تماس با مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ در اسمان

Hasanzadeh1401/12/01

ثبت مدارک در اداره صنفی خراسان * ارسال کد برای نوروزی *اسکن مدارک بیمه * پرینت مدارک برای مهندس * تماس برای استخدامی *تماس با مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ در اسمان *تماس با مشتریان کسرا

Hasanzadeh1401/11/30

زدن فاکتور پشتیبانی و بستن سال مالی برای شرکت های حمل و نقلی و ارسال در واتساپ * پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی * تماس با ترشیزی برای بسته * تماس با نظام صنفی خراسان *تماس پیگیری مشتریان حمل و نقل * تماس با مصاحبه کننده ها

Hasanzadeh1401/11/27

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی *پرینت مدارک *بایگانی مدارک * یادگیری بکاپ و ریستور کردن *تماس پیگیری مشتریان حمل و نقل * تماس با مصاحبه کننده ها

Hasanzadeh1401/11/26

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ *پرینت مدارک * کار با sql * یادگیری دامنه و نرم افزار * پرینت برای خانم حسینی *تماس پیگیری مشتریان حمل و نقل *

Hasanzadeh1401/11/25

یادگیری کار با sql و back up گیری * پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی * تماس و هماهنگی با مصاحبه کننده های پذیرش و پشتیبانی * تماس با امرا و تست صدا با ترابی * پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ در اسمان *

Hasanzadeh1401/11/24

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی * تماس و هماهنگی با مصاحبه کننده ها * تماس با امرا و تست صدا * پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ در اسمان *

Hasanzadeh1401/11/19

پیگیری مشتریان کسرا وثبت سرنخ مشتریان * پیگیری مشتریان حمل ونقل وثبت سرنخ در اسمان* رفع مشکل پیش فاکتور با ضیایی *پرینت برای اقای عارف نژاد * تماس با افراد برای استخدامی *

Hasanzadeh1401/11/19

پیگیری مشتریان کسرا وثبت سرنخ مشتریان * پیگیری مشتریان حمل ونقل وثبت سرنخ در اسمان* رفع مشکل پیش فاکتور با ضیایی *پرینت برای اقای عارف نژاد * تماس با افراد برای استخدامی *

Hasanzadeh1401/11/18

پیگیری مشتریان کسرا وثبت سرنخ مشتریان *تماس با خانم ملکی کسرا وثبت پیش فاکتور *ثبت اطلاعات مدیریت برق خراسان * ارسال کد برای خانم نوروزی * تماس باافراد برای مصاحبه * پیگیری مشتریان حمل ونقل وثبت سرنخ در اسمان

Hasanzadeh1401/11/17

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی * پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ مشتریان در اسمان * تماس با افراد استخدامی وهماهنگی برای مصاحبه * پرینت برای خانم حسینی * ارسال پیک برای مهندس * تماس با اقای ضیایی و هماهنگی برای پیش فاکتور

Hasanzadeh1401/11/16

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی در سی ار ام کسرا * پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ مشتریان در اسمان * ثبت پیش قاکتور مدیریت برق * پرینت برای اقای عارف نژاد * تماس با اقای ضیایی و ثبت فاکتور

Hasanzadeh1401/11/13

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی * تماس پیگیری با اقای عمرا * پرینت برای اقای عارف نژاد * پیگیری سیم کارت از شرکت رندترین * تماس پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت در اسمان * ارسال کاتالوگ برای شرکتهای جدید حمل ونقل*

Hasanzadeh1401/11/12

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی * تماس پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت در اسمان * ارسال کاتالوگ برای شرکتهای جدید حمل ونقل* پیگیری سیم کارت از شرکت رندترین * ساخت فایل اکسل برای مهندس و ارسال در اسکایپ *

نام کاربریتاریخگزارش کار