لیست گزارش کار

نمایش 1 - 25 از 73

نام کاربریتاریخگزارش کار
zareii1401/09/15

طراحی پست تلگرام و اینستاگرام* پیگیری مشتریان کسرا* ریموت روی سیستم خانم رسولی و رفع مشکل* کار کردن وری سایت شاخص*راهنمایی خانم حسینی جهت اکسل*

zareii1401/09/14

پیگیری مشتریان کسرا* پیگیری مشتریان حمل و نقل*کار کردن روی سایت شاخص* کار کردن روی سایت رادرایانه* کار کردن روی سایت شاخص*ریموت روی سیستم خانم رسولی و راهنمایی*
**

zareii1401/09/13

پیگیری مشتریان کسرا* پیگیری مشتریان حمل و نقل* پیگیری هدایای همایش*کار کردن روی سایت شاخص* کار کرلدن روی سایت رادرایانه

Hasanzadeh1401/09/13

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی * پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ * تماس با شرکت تبلیغاتی هدایا* ثبت شرکت جدید حمل و نقل *

Hasanzadeh1401/09/12

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی * پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ * اسکن مدارک برای مهندس* اسکن مدارک برای خانم حسینی و نوروزی و ارسال در اسکایپ* ثبت شرکت جدید کسرا

zareii1401/09/12

پیگیری مشتریان کسرا و ارسال لیست مشتریان برای علوم پزشکی تربت* پیگیری مشتریان حمل و نقل و جلسه دمو* پیگیری متن کلیپ* پیگیری فاکتور از کسرا* ریموت روی سیستم خانم رسولی و راهنمایی*پیگیری مشکلات حسیبان از خانم ترابی*باز کردن دسترسی دارایی برای فردوس*

zareii1401/09/10

پیگیری مشتریان کسرا* کارکردن روی سایت* ریموت روی سیستم مشتریان و رفع مشکل* پیگیری شاخص جهت سایت

Hasanzadeh1401/09/10

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی * * پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ * اسکن فایل برای مهندس* تایپ متن برای کلیپ موشن گرافیک*

Hasanzadeh1401/09/09

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی * تماس با اقای قدمیاری برای موشن گرافیک * تماس با مکتب نرجسیه برای اموزش اسمان * پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ * اسکن فایل برای مهندس

zareii1401/09/09

تماس و پیگری مشتریان کسرا* پیگیری فاکتور کسرا*ریموت روی سیستم آرمونتن و رفع مشکل* ریموت روی سیستم اخوان ترابر و رفع مشکل* درست کردن طرح کارت اسپادانا* طراحی و انتشار پست تلگرام و اینستاگرام* ریموت و درست کردن کانکشن فردوس*ریموت روی سیستم مشاهیر و رفع ایراد شبکه* ریموت و راهنمایی سیستم خانم رسولی حسابداری سعادت* کارکردن روی سایت

zareii1401/09/08

پیگیری مشتریان کسرا* ریموت روی سیستم اخوان ترابر*ریموت و آموزش حسابدار اقای سعادت* کارکردن روی سایت و…

Hasanzadeh1401/09/08

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی *تماس با مکتب نرجسیه برای اموزش اسمان * تماس با اقای خاکشویی نرم افزار حمل و نقل * تماس با شرکت تبلیغات برای موشن گرافیک *

zareii1401/09/07

پیگیری مشتریان کسرا* پیگیری مشتریان حمل و نقل* پیگیری موشن جهت همایش*ریموت روی سیستم مشتریان* آموزش حسابدار از طرف طاها*کارکردن روی سایت و….

zareii1401/09/06

پیگیری مشتریان کسرا* جواب دهی به سوالات اخوان ترابر و رفع مشکل* ریموت روی سیستم مشتریان مثل حسابدار خانم سعادت و راهنمایی و آموزش*کارکردن روی سایت

zareii1401/09/05

پیگیری مشتریان حمل و نقل* پیگیری مشتریان کسرا* ریموت روی سیستم مشتریان و راهنمایی* ارجاع موارد اخوان ترابر به خانم ترابی و….

zareii1401/09/03

پیگیری مشتریان کسرا* پیگیری مشتریان حمل و نقل* کارکردن روی سایت و….

Hasanzadeh1401/09/07

اسکن مدارک برای مهندس *پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ * پیگیری مشتریا کسرا و ثبت سرنخ مشتریان خودم و خانم زارعی *تماس با شرکت تبلیغاتی جهت موشن گرافیک

Hasanzadeh1401/09/06

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ شرکت خودم و خانم زارعی * اسکن قرارداد کسرا و ارسال در واتساپ *پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ

Hasanzadeh1401/09/05

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ های خودم و خانم زارعی * تماس با اقای نائینی * تماس پیگییری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ

Hasanzadeh1401/09/03

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ شرکت ها * تماس با اقای نائینی * تماس با اقای ضیایی جهت ثبت شرکت * پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ * قراردادن مدارک بانک در آسمان و مرتب کردن فایل ها*

zareii1401/09/02

پیگیری مشتریان کسرا* پیگیری مشتریان حمل و نقل* جلسه دمو نرم افزار تغذیه در هتل قدس*کار کردن روی سایت و اسکیما*آموزش و ریموت روی سیستم اقای سعادت*

Hasanzadeh1401/09/02

جلسه حضوری کسرا با هتل قصر ضیافت قدس و هتل مدینه الرضا * پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ * تماس با اقای ضیایی برای ثبت شرکت * اسکن مدارک و قراردادهای بانک سپه و صادرات *

Hasanzadeh1401/09/01

پیگیری مشتریان کسرا و ثبت سرنخ * تماس با اقای نایینی برای موشن گرافیک * پیگیری مشتریان حمل و نقل و ثبت سرنخ * اسکن مدارک و قراردادهای بانک کشاورزی و ملت

zareii1401/09/01

پیگیری مشتریان کسرا* پیگیری مشتریان حمل و نقل*پیگیری بکاپ شرکت سلمان بندر* ریموت روی سیستم آرمونتن* ریموت روی سیستم مشاهیر شرق*آموزش حسابدار اقای سعادت جهت کار با نرم افزار* پیگیری اقای دهستانی*پیگیریه مایش حمل و نقل*

zareii1401/09/30

تماس با مشتریان کسرا* طراحی و انتشار پست تلگرام و اینستاگرام*پیگیری همایش از صنف حمل و نقل* ریموت روی سیستم مشاهیر و درست کردن کانکشن*آموزش نرم افزار حسابداری به اقای زیدی*ریموت روی سیستم ارمونتن*

نام کاربریتاریخگزارش کار