<< تعرفه پرداخت ثابت >>

قیمت ماژول مدیریتی 15/000/000 میلیون تومان+ لایسنس راننده
تعرفه لایسنس راننده:
تا15 راننده رایگان
بین15 تا 30 راننده مبلغ 250/000 هزارتومان
تعداد30 به بالا مبلغ 210/000 هزارتومان

مبلغ پرداختی ثابت :
تعداد تماس در طول روز آژانس زیر100: ماهیانه 300/000 تومان
بین100 تا 250 تماس ماهیانه 800/000 تومان
بین 250 تا 500 تماس ماهیانه 1/800/000 تومان
تعداد تماس های بالای 500 تومان ماهیانه 3/000/000 تومان

ارتباط با ما