بهترین بودن اصلی ترین هدف ماست.

موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود
همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند

سید حسین هاشمی(مدیرعامل)
الهام ترابی(سرپرست واحد برنامه نویسی)
سمیراترابی(کارشناس مالی)
پروانه ترشیزی(کارشناس بازرگانی)
نجمه زارعی(کارشناس IT)
محمد نقدی(برنامه نویس ارشد اندروید)
لقمان رشیدی(برنامه نویس ارشد وب)
مهدی علیدادی(مسئول تعمیرات)
فاطمه حسن زاده(مسئول امور اداری)
حسن جوادنیا(مسئول سخت افزار)
میثم شکوری(مسئول سخت افزار)