بهترین بودن اصلی ترین هدف ماست.

موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود
همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند

سید حسین هاشمی میدر عامل

سید حسین هاشمی (مدیرعامل)

الهام ترابی برنامه نویس

الهام ترابی (سرپرست نرم افزار)

سمیرا ترابی مسئول مالی

سمیرا ترابی (کارشناس مالی)

نجمه زارعی مقدم مسئول ای تی

نجمه زارعی مقدم (کارشناس IT)

فاطمه حسن زاده مسئول امور اداری

فاطمه حسن زاده (مسئول امور اداری)

محمد نقدی برنامه نویس

محمد نقدی (برنامه نویس ارشد اندروید)

مسئول سخت افزار

میثم شکوری ( مسئول سخت افزار)