هلدینگ شرکت راد

به صفحه مجموعه تصاویر هدلینگ راد خوش آمدید

همایش سیستم های کنترل تردد

همایش سیستم های کنترل تردد و نرم افزار حضور و غیاب به نمایندگی شرکت رادرایانه در تاریخ 19 آبان ماه 1400 در هتل هما 1 مشهد برگزار شد.

همایش سیستم های کنترل تردد و نرم افزار حضور و غیاب
نمایشگاه الکامپ مشهد

حضور در نمایشگاه الکامپ

غرفه محصولات نرم افزار شرکت رادرایانه در نمایشگاه بین المللی مشهد جهت ارائه محصولات نرم افزاری از جمله نرم افزار حسابداری حسیبان، در سال  1394 و 1395 برگزار گردید.

بیستمین سالگرد رادرایانه

جشن بیستمین سالگرد رادرایانه با حضور هنرمند خوب کشور آقای سوزنچی و جشن های داخلی کمپانی رادرایانه 

جشن داخلی با حضور هنرمند سینما
مصاحبه تلوزیونی با مدیر عامل رادرایانه

تقدیر از کارآفرین برتر در شبکه تلوزیونی

غرفه محصولات نرم افزار شرکت رادرایانه در نمایشگاه بین المللی مشهد جهت ارائه محصولات نرم افزاری از جمله نرم افزار حسابداری حسیبان، در سال  1394 و 1395 برگزار گردید.

شرکت رادرایانه

عکس های داخلی شرکت، فضای گرم و دلنشین مجموعه رادرایانه 
همراه با مهندسین جوان